• Cazare Rosiori
  • Pensiunea President - Rosiori
  • Cazare de 3 stele
  • Sala de mese

Alege-ti camera

Camera 01

Camera 101

Camera 102

Camera 103

Camera 201

Camera 202

Camera 203

Informatia privind protectia mediului


În temeiul Art. 22 lit. e) din HG 878/2005 - Republicată
Subscrisa, Nordica Distribution- Hotel President, prin prezenta aducem la cunoştinţa celor interesaţi:
Viziunea noastră asupra mediului înconjurător este o provocare importantă de management şi depunem eforturi pentru a înţelege cu exactitate care este influenţa activităţilor, produselor şi serviciilor companiei noastre asupra mediului. Toate activităţile stabilesc obiective relevante pentru protecţia mediului şi abordează frontal această provocare. Pe lângă respectarea legislaţiei privind protecţia mediului, ne-am impus un set propriu de măsuri care sunt revizuite periodic, pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii managementului ecologic. Promovăm continuu utilizarea de produse care contribuie la reducerea factorilor care afectează mediul. Ne preocupă consumul de energie în cadrul activităţilor comerciale şi vom promova continuu şi în mod special diminuarea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. Concentrându-ne în special asupra reducerii şi reciclării deşeurilor, nu vom continua doar să promovăm economisirea şi reciclarea resurselor, ci vom lua măsuri şi pentru a preveni poluarea. Recunoaştem impactul activităţilor comerciale şi promovăm conceptul de dezvoltare durabilă pentru conservarea tuturor formelor de viaţă pe Pământ. Pentru a crea mai multă unitate la nivelul activităţilor noastre de protecţie a mediului, luăm măsuri pentru a asigura cooperarea armonioasă cu întreaga comunitate. Produsele utilizatea în activitatea companiei noastre sunt selectate astfel încât să rezulte o cantitate cât mai mică de deşeuri.
Politica de bază privind protecţia mediului înconjurător este prezentată în toate activităţile din firma noastră prin informări privind datoria noastră faţă de mediul înconjurător.